Reklamacja

5 PROSTYCH KROKÓW DO SZYBKIEJ REKLAMACJI TOWARU*:

 

  1. Poinformuj Nas o chęci reklamacji towaru, w tym celu skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Jeśli uznasz to za konieczne prześlij nam zdjęcia uszkodzonego towaru. Pamiętaj ! Nasza firma nie odpowiada za uszkodzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem zakupionego towaru.
  2. Wydrukuj i wypełnij gotowy FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU. Wskaż w nim podstawowe informacje, powód reklamacji oraz preferowaną formę realizacji reklamacji.
  3. Zapakuj bezpiecznie odsyłany towar. Do paczki dołącz dowód zakupu oraz wypełniony formularz.
  4. Udaj się do najbliższej placówki Poczty Polskiej w celu nadania przesyłki. Dane adresowe naszej firmy dostępne są TUTAJ.
  5. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony Naszej firmy. Zwyczajowo w terminie do 14 dni nasza firma dokona rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego. 

*Szczegółowe warunki procesu reklamacji towaru opisuje Regulamin Sklepu Internetowego www.prostyl.pl. Odpowiedni fragment regulaminu prezentowany jest poniżej. W/w instrukcja prezentuje w Naszej opinii najdogodniejszą i najszybszą metodę reklamacji towaru.

 

WSPOMNIANY FRAGMENT REGULAMINU:

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Aby zgłosić reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU, jednak nie jest to obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Zgłoszenia reklamacyjne mogą Państwo kierować drogą elektroniczną na adres sklep@prostyl.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową www.prostyl.pl. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy. Klient zobowiązuje się:

a) Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do  firmy Viper Sp. z o.o. pod adres: Kręta 39, 71-052 Szczecin.

b) Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską.

c) Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej. 

d) W przypadku korzystania z formularza reklamacji towaru dołączenia również tego dokumentu.

9.4. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. Produkt nie musi posiadać oryginalnego opakowania. W takim przypadku powinien być zapakowany w sposób możliwie ograniczający potencjalne uszkodzenie w transporcie. 

9.5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wraz podaniem proponowanej przez siebie kwoty, o którą cena ma ulec obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.6. Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:

a) jest niemożliwe, albo

b) w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.7. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami regulaminu w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego rozstrzygamy zasadność Reklamacji, a gdyby to nie było możliwe to poinformujemy w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

9.8. W zależności od żądania reklamacyjnego Klienta, w przypadku uznania reklamacji:

a) Produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad w rozsądnym czasie., lub

b) Produkt zostaje dostarczony ponownie do Klienta po ustaleniu kwoty obniżenia jego ceny, wraz ze zwrotem nadwyżki zapłaconej ceny przez Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem., lub

c) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.9. W przypadku nieuznania reklamacji produkt jest dostarczany ponownie do Klienta w niezmienionym stanie.

9.10. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel